Tiếng Việt

Người phụ trách của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc giới thiệu tình hình Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 26

2018-11-19 15:26:23

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/11, tại Thủ đô cảng Po Mô-xbi, Pa-pua Niu Ghi-nê, Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc tế Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Tiểu Long