Tiếng Việt

Thành phố Lưỡng Giang Trùng Khánh Trung Quốc ký dự án hợp tác Trung Quốc – Xin-ga-po trị giá 10,27 tỷ USD trong ba năm

2018-11-23 16:54:53

Theo Tân Hoa xã: Là nơi thực hiện các dự án nòng cốt, Thành phố Lưỡng Giang, Trùng Khánh, Trung Quốc lũy kế ký 45 dự án hợp tác Trung Quốc – Xin-ga-po với tổng kim ngạch lên đến 10,27 tỷ USD sau khi