Tiếng Việt

Bài 7 Gọi điện thoại 打电话

2015-02-12 17:17:04

喂,刘经理在家吗?Wéi, Liú jīnglǐ zài jiā ma?

A lô, giám đốc Lưu có ở nhà không? "喂 wéi" có nghĩa là "a lô". "刘 Liú" là họ Lưu. "经理 jīnglǐ" có nghĩa là "giám đốc". "刘经理 Liú jīnglǐ" là "Giám đốc Lưu". "在 zài" là giới từ, có nghĩa là "ở", "tại". "家 jiā" có nghĩa là "nhà", "gia đình". "吗 ma" là trợ từ ngữ khí, đặt cuối câu hỏi.

他什么时候回来?Tā shénme shíhou huílai?

Bao giờ ông ấy về? Giám đốc Lưu không ở nhà, nếu bạn muốn biết "Bao giờ ông ấy về?", bạn có thể nói: "他什么时候回来?Tā shénme shíhou huílai?" "他 tā" có nghĩa là "ông ấy", "anh ấy". "什么时候 shénme shíhou" có nghĩa là "bao giờ". "什么 shénme" có nghĩa là "cái gì", "gì". "时候 shíhou" có nghĩa là "giờ", "lúc", "khi". "回来 huílai" có nghĩa là "về", "trở về".

请他给我回个电话。Qǐng tā gěi wǒ huí gè diànhuà.

Khi nào về, xin nhắn ông gọi điện thoại lại cho tôi. Người nhận điện thoại cũng không biết giám đốc Lưu khi nào mới về. Trong trường hợp này, bạn có thể nói "请他给我回个电话。Qǐng tā gěi wǒ huí gè diànhuà." "请 qǐng" có nghĩa là "xin", "mời". "他 tā" có nghĩa là "ông ấy", "anh ấy". "给 gěi" có nghĩa là "cho", "giao cho", "hộ". "我 wǒ" có nghĩa là "tôi". "回个电话 huí gè diànhuà" có nghĩa là "gọi điện thoại lại cho tôi". "回 huí" có nghĩa là "về", "trở về", "trả lời". "个 gè" là lượng từ. "电话 diànhuà" có nghĩa là "điện thoại".

Thời sự:
Tin tức mới nhất Trung Quốc ASEAN Quốc tế
Nghe:
Thế giới âm nhạc Hộp thư Ngọc Ánh Chung quanh chúng ta Trung Quốc ngày nay Lăng kính cuộc sống Văn nghệ Thời sự
Ảnh:
Trung Quốc Thế giới Đông Nam Á Thể thao Hài hước Giải trí
Kinh tế Xã hội:
Đời sống kinh tế Xã hội Dân sinh Cơ hội kinh doanh Trung Quốc-ASEAN Giao lưu Trung-Việt Di sản văn hoá Điểm nóng tiểu blog Hướng dẫn đầu tư
Văn hoá du lịch:
Vườn Văn hóa Văn hóa truyền thống Thành ngữ Danh nhân lịch sử Thơ Dân tộc Du lịch Khám phá Bắc Kinh Di sản thế giới Di sản phi vật thể
Dưỡng sinh:
Cẩm nang sức khỏe Trung y Trung dược Khoa học đời sống Ẩm thực Trung Hoa Ăn uống dưỡng sinh
Vườn Hán ngữ:
Hán ngữ hàng ngày Xin chào, Trung Quốc Tâm sự học viên Hát theo tôi Dạy viết chữ
Thời thượng:
Thời trang Làm đẹp Hàng hiệu Đồ cổ Thú cưng Xế hộp