Tiếng Việt

40 nghìn viên Lego lắp đặt thành nhà "Ga Thẩm Dương" giống như thật

2018-07-24 17:16:27

Ngày 23/7, trong một trung tâm thương mại ở Thẩm Dương, Trung Quốc, đã trưng bày nhà "Ga Thẩm Dương" lắp đặt bằng 40 nghìn viên Lego. Ngoài chủ thể kiến trúc giống như thật ra, "Ga Thẩm Dương" còn có bến ga, đoàn tàu, cơm sáng bình dân, nhân viên phục vụ trên tàu và người dân qua lại.