Tiếng Việt

Các khoản cho vay quý I của Trung Quốc tăng 7100 tỷ Nhân dân tệ - Hỗ trợ hiệu quả việc phòng chống dịch bệnh và các doanh nghiệp khôi phục làm việc sản xuất

2020-04-11 17:44:47

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hà