Tiếng Việt

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN + 3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) đã diễn ra tại Việt Nam

2019-01-19 16:04:56

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/1, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+ 3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) lần thứ 18 đã diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, c