Tiếng Việt Nam

Đọc sách kỹ thuật số của người dân Trung Quốc có xu thế tăng trưởng

criPublished: 2021-06-04 16:07:43
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

Bắt đầu từ năm 1999, cuộc điều tra đọc sách đối với người dân cả nước Trung Quốc do Viện Nghiên cứu Báo chí - Xuất bản Trung Quốc tổ chức đã liên tục triển khai 17 lần. Mới đây, kết quả cuộc điều tra lần thứ 17 đã được công bố.

Năm 2019, tỷ lệ đọc sách tổng hợp gồm các loại sách, báo, tạp chí và tác phẩm kỹ thuật số của người thành niên Trung Quốc là 81,1%, tăng 0,3% so với 80,8% của năm 2018, tỷ lệ tiếp xúc các phương thức đọc sách kỹ thuật số là 79,3%, tăng 3,1% so với 76,2% của năm 2018, tỷ lệ đọc sách giấy là 59,3%, tăng 0.3% so với 59% của năm 2018.

Năm 2019 trung bình mỗi người dân Trung Quốc đọc 4,65 cuốn sách

Theo kết quả điều tra đọc sách đối với người dân cả nước Trung Quốc, số lượng và thời lượng đọc sách giấy của người thành niên Trung Quốc đều giảm xuống, trong khi thời lượng đọc sách kỹ thuật số tăng lên.

Năm 2019, lượng đọc sách giấy trung bình của người thành niên Trung Quốc là 4,65 cuốn, thấp hơn một chút so với 4,67 cuốn của năm 2018. Lượng đọc sách điện tử trung bình là 2,84 cuốn, giảm 0,48 cuốn so với 3,32 cuốn của năm 2018.

Các số liệu liên quan cho thấy, thời lượng đọc sách trung bình của người thành niên Trung Quốc là 19,69 phút/ngày, giảm 0,12 phút so với 19,81 phút của năm 2018, chỉ tăng 12,1% thời lượng đọc sách trung bình hơn 1 tiếng đồng hồ của toàn dân Trung Quốc, ngang với năm 2018.

So với đọc sách giấy, đọc sách kỹ thuật số vẫn có xu thế tăng lên. Thời lượng trung bình tiếp xúc điện thoại di động của người thành niên Trung Quốc là 100,41 phút/ngày, tăng 15,54 phút so với 84,87 phút của năm 2018, thời lượng trung bình tiếp xúc mạng in-tơ-nét của người dân Trung Quốc là 66,05 phút/ngày, tăng 0,93 phút so với 65,12 phút của năm 2018, thời lượng trung bình đọc sách bằng thiết bị đọc sách điện tử là 10,7 phút/ngày, thời lượng trung bình tiếp xúc máy tính bảng là 9,63 phút/ngày, giảm 1,47 phút so với 11,1 phút của năm 2018.

Người thành niên và trung niên thích nhất đọc sách kỹ thuật số, trong số người đọc sách kỹ thuật số, nhóm người từ 1tuổi chiếm 31,7%, từ 30-39 tuổi chiếm 24,8%, từ 40-49 tuổi chiếm 23,1%, từ 50-59 tuổi chiếm 12,8%, có thể nói, khoảng 80% là nhóm người từ 18-49 tuổi trong số người đọc sách kỹ thuật số,

Khoảng 40% người thành niên Trung Quốc thừa nhận ít đọc sách.

Năm ngoái, khoảng 40% người thành niên Trung Quốc cho rằng mình ít đọc sách, đồng thời, mọi người vẫn có nhu cầu tương đối cao đối với hoạt động toàn dân đọc sách.

Đối với số lượng đọc sách, chỉ có 2,1% người dân Trung Quốc cho rằng mình đọc rất nhiều sách, 6% cho rằng mình đọc sách tương đối nhiều, 40,5% cho rằng số lượng đọc sách của mình bình thường, 37,5% cho rằng số lượng đọc sách của mình rất ít hoặc tương đối ít.

12全文 2 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn