Tiếng Việt Nam

Trung Quốc đi sâu toàn diện xây dựng Toà án thông minh, thể hiện “tốc độ” và “nhiệt độ” tư pháp Trung Quốc

criPublished: 2021-06-04 15:22:07
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

Các bạn thân mến, trong một năm qua, việc đi sâu xây dựng Toà án thông minh Trung Quốc, tích cực tìm kiếm mô hình mới tư pháp In-tơ-nét. Nhất là trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, Toà án thông minh đã phát huy vai trò to lớn, qua thành lập vụ án trên mạng, mở phiên tòa, hòa giải, gửi văn kiện điện tử, điều tra và kiểm soát trên mạng cũng như đấu giá tư pháp, v.v, Trung Quốc đã cung cấp dịch vụ tư pháp kịp thời, nhanh tiện, hiệu suất cao cho người dân. Chánh án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Chu Cường cho biết, phải tiếp tục củng cố mở rộng những thành quả ứng dụng xây dựng Toà án thông minh trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, cố gắng thực hiện công bằng chính nghĩa trình độ cao hơn trong thời đại mới. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay, xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết:

“Toà án Nhân dân quận Thuận Nghĩa thành phố Bắc Kinh hiện đang tuyên bố mở phiên tòa, vụ án này sẽ mở phiên tòa bằng công nghệ trực tuyến”

Kể từ đầu năm đến nay, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Toà án các nơi Trung Quốc tích cực hướng dẫn người đương sự triển khai hoạt động tố tụng, đạt được nhiều thành quả xây dựng Toà án thông minh. Báo cáo công tác Toà án tối cao Trung Quốc cho thấy, trong khi xảy ra dịch Covid-19, Toà án cả nước cả thảy đã thu thập 1 triệu 360 nghìn vụ án trên mạng, mở 250 nghìn phiên tòa, hoà giải 590 nghìn lần. Ngoài ra, tổng số kim ngạch bán đấu giá tư pháp trên mạng đạt 63,9 tỷ Nhân dân tệ, tổng số kim ngạch thực thi các vụ án trên mạng đạt 204,5 tỷ Nhân dân tệ.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Toà án nhân dân tối cao Trung Quốc Hứa Kiến Phong cho biết, Toà án Thông minh có thể phát huy vai trò quan trọng trong thời gian xảy ra dịch bệnh, được lợi từ thực tiễn xây dựng trong nhiều năm.

“Năm 2017, chúng tôi đã sơ bộ hình thành Toà án Thông minh, năm 2018, đã bắt đầu đi sâu hoàn thiện, xây dựng toàn diện Toà án thông minh trong phạm vi cả nước. Năm 2019 là một năm giành được tiến bộ to lớn trong việc xây dựng Toà án thông minh, chúng tôi đã giúp đỡ đông đảo người dân lập vụ án trên mạng, mở phiên tòa trên mạng, hoà giải trên mạng, v.v, tận khả năng không để các hoạt động tố tụng của quần chúng nhân dân bị ảnh hưởng”.

Báo cáo công tác này cho thấy, “Toà án mini China Mobile” được phổ biến toàn diện, thúc đẩy phát triển dịch vụ tố tụng điện tử, dẫn dắt trào lưu phát triển tố tụng điện tử di động thế giới. Ông Hứa Kiến Phong cho biết, “Toà án mini China mobile” là thực tiễn sinh động hoà hợp sâu rộng giữa công nghệ thông tin và dịch vụ tố tụng.

“Trung Quốc hiện có số thuê bao di động nhiều nhất trên thế giới, Wechat cũng là phần mềm có số người sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu, nhằm vào đặc điểm số người sử dụng Wechat nhiều nhất, Toà án Tối cao Trung Quốc quyết định xây dựng một “Toà án mini China mobile”---mặt bằng tư pháp thống nhất của trung Quốc. Trên mặt bằng này, chúng ta có thể lập án trên mạng, có thể hoà giải đa nguyên, có thể xét xử di động, để quần chúng nhân dân có thể chứng kiến việc thực thi pháp luật, chứng kiến công tác công khai tư pháp của chúng tôi”.

12全文 2 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn