Tiếng Việt Nam

Bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

TânHoaxãPublished: 2022-10-10 10:58:54
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

Theo Tân Hoa xã: Sáng ngày 9/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII bế mạc tại Hà Nội, hội nghị đã thảo luận các chương trình nghị sự như tình hình phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, v.v.

Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin cho biết, cùng ngày, phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho biết, phải kiên trì các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên trì sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ kỷ luật của Đảng và pháp luật nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong thời gian tới, kinh tế thế giới và tình hình quốc tế sẽ còn có nhiều diễn biến phức tạp, quý IV năm nay và sang năm phải tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao cảnh giác với các bệnh truyền nhiễm, điều phối tốt công tác phát triển kinh tế, chú trọng phát triển văn hóa, thiết thực đảm bảo dân sinh và cải thiện đời sống nhân dân.

Hội nghị nhất trí thông qua Nghị quyết tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, để đạt được mục tiêu chung về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải nâng cao chất lượng công tác lập pháp, cải cách hệ thống hành chính nhà nước, phát huy vai trò và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc ngày 3/10, làm việc trong 7 ngày.

Biên tập viên:Duy Hoa

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn