Tiếng Việt Nam

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

CMGPublished: 2023-10-09 11:29:40
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

Theo Tân Hoa xã: Sáng ngày 8/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII bế mạc tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận các vấn đề như: phát triển kinh tế, xã hội năm nay và năm tới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội và xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới, v.v.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu bế mạc cho biết, tình hình quốc tế hiện nay rất gay gắt, phức tạp và vượt quá dự đoán, kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn thách thức, tiếp theo phải dốc sức nâng cao chất lượng tăng trưởng, nỗ lực tạo việc làm, tạo môi trường kinh doanh tốt, thúc đẩy đổi mới khoa học - công nghệ, nâng cao mức thu nhập của người dân trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, thiết thực cải thiện an sinh xã hội. Hội nghị lần này còn thảo luận về công tác sắp xếp nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Biên tập viên:La Thành

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn