Tiếng Việt Nam

Trung Quốc phát triển sức sản xuất chất lượng mới sẽ mở rộng lĩnh vực hợp tác và không gian phát triển quan hệ Việt Nam -Trung Quốc

CMGPublished: 2024-04-03 18:02:14
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

Nhận thức này cũng được sự nhất trí của Phó Giáo sư Nghiêm Thúy Hằng, giảng viên cấp cao của Phòng Nghiên cứu Trung Quốc, Khoa Đông phương học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Việt Nam khi tham gia Diễn đàn Vũ Di lần thứ nhất tại Phúc Kiến. Theo bà, Trung Quốc và Việt Nam chung tay xây dựng, sẽ góp phần ổn định kinh tế thế giới. Lần này đến Trung Quốc, Phó Giáo sư Nghiêm Thúy Hằng lưu ý, Trung Quốc đã thu được tiến triển rõ rệt trong các lĩnh vực như máy tính lượng tử, trí tuệ nhân tạo, v.v., đồng thời cũng đang thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và sức sản xuất chất lượng mới. Bà cho biết, “Điều này thể hiện ưu thế của chế độ Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. Bà cho rằng, điều này cũng có lợi cho các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Giống như Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Việt Nam đưa tin, Trung Quốc đang chuẩn bị phục hồi kinh tế kỹ thuật số, thúc đẩy hành động xanh và phối hợp năng động giữa giáo dục, khoa học và đào tạo nhân tài. Các quốc gia trên thế giới đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của khái niệm ‘lực lượng sản xuất mới”(sức sản xuất chất lượng mới)ở Trung Quốc, cho rằng việc sử dụng cụm từ này phản ánh Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi công nghệ thương mại hóa khoa học và công nghệ giai đoạn tiếp theo với danh nghĩa tăng trưởng kinh tế, để đạt được mục tiêu tự lực cánh sinh.

Biên tập viên:Dung Dung

首页上一页12 2

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn