Tiếng Việt Nam

Gấu trúc thích giúp đỡ người khác

criPublished: 2021-06-04 18:09:06
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

Ngày 25/10/1971, Trung Quốc khôi phục quyền đại diện hợp pháp tại Liên Hợp Quốc.

50 năm qua, Trung Quốc không ngừng nỗ lực và có sự đóng góp quan trọng cho thế giới trong các mặt giữ gìn hòa bình thế giới, thúc đẩy cùng phát triển, phòng, chống dịch bệnh và thoát nghèo.

Sau này, Trung Quốc sẽ luôn là nước xây dựng hòa bình thế giới, nước đóng góp cho sự phát triển của toàn cầu và nước bảo vệ trật tự quốc tế.

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn